Bibliografia

Bednarczyk Ryszard, Gliwicka 66. Inwentaryzacja kirkutu w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2018.

Bergman Eleonora, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wiek, Warszawa 2004.

Chodura Karolina, Nekropolie żydowskie na terenie województwa śląskiego jako dziedzictwo architektoniczne i kulturowe, Gliwice 2021.

Dzik Ewa, Pukaluk Karolina, Polichromie ścienne w żydowskim domu przedpogrzebowym w Tarnowskich Górach, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego” 2020, t. 12 („Nowe funkcje w zabytkach”), s. 360–369.

Gwóźdź Krzysztof, Najstarsze wykazy dokumentujące urodzenia i śluby żydowskie w Tarnowskich Górach w latach 1813–1847, „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2013, t. 4, s. 141–163.

Gwóźdź Krzysztof, Najstarszy wykaz dokumentujący zgony ludności żydowskiej w Tarnowskich Górach w latach 1813–1847, „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2017, t. 5, s. 271–282.

Gwóźdź Krzysztof, Powstanie i rozwój gminy żydowskiej w Tarnowskich Górach, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Rybnik–Katowice 2012, s. 465–480.

Gwóźdź Krzysztof, Żydzi, [w:] Historia Tarnowskich Gór, red. Jan Drabina, Tarnowskie Góry 2000, s. 133–134, 286–302, 432–440.

Halbreich Siegfried, Before – During – After. Surviving the Holocaust, Los Angeles 2000.

Kubit Bożena, Nadolski Przemysław, Kos Jerzy Krzysztof, Synagogi na Górnym Śląsku, Gliwice 2021.

Marciniak Maria, Wojcik Marek, Tarnowskie Góry na srebrze utrwalone, Tarnowskie Góry 2010.

Ochman Marta, Dzieje Żydów w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2012 [2018].

Panuś Marek, Przywracanie pamięci o społeczności żydowskiej w Tarnowskich Górach, [w:] Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce, red. Joanna Lusek, Bytom 2021, s. 419–436.

Panuś Marek, Spacer śladami tarnogórskich Żydów, Tarnowskie Góry 2015.

Pomykalska Beata, Pomykalski Paweł, Tarnowskie Góry, [w:] Śladami Żydów z Górnego Śląska, Gliwice 2019, s. 354–365.

Walerjański Dariusz, Dzieje Żydów w Wolnym Mieście Górniczym Tarnowskie Góry, „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2008, t. 2, s. 64–81.

Wilk Anna, Walerjański Dariusz, Zapisane w kamieniu. Najstarsze epitafia nagrobne z cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2008, t. 2, s. 82–91.

Wojcik Marek, Od arendy po ikonologię. Rzecz o rodzinie Panofsky i jej górnośląskich korzeniach, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Dawid Keller, Rybnik–Katowice 2012, s. 581–598.