Inwentaryzacja nagrobków

Inwentaryzacja obejmuje wszystkie istniejące (stan na 2021 rok) nagrobki na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach zawierające widoczne inskrypcje. Na ich podstawie sporządzono wykaz, który znajduje się poniżej opisu i planu cmentarza.


Cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach znajduje się na działce o kształcie wydłużonego trapezu prostokątnego o powierzchni około 6200 metrów kwadratowych, od zachodu sąsiadującej z ulicą Gliwicką, z pozostałych stron otoczonej działkami z zabudową jednorodzinną. Cały teren ujęty jest murowanym ogrodzeniem, a na jego teren prowadzą dwie bramy wjazdowe z furtami, ulokowane od strony zachodniej. Po ostatnim rozszerzeniu terenu cmentarza, trzon jego założenia zaczęła stanowić wyraźna oś kompozycyjna, a zbudowany w 1894 roku dom przedpogrzebowy umiejscowiony na jej zwieńczeniu stał się dominantą krajobrazową całego układu.

Na terenie cmentarza wydzielić można trzy kwatery grzebalne rozdzielone od siebie dwiema szerokimi alejami, biegnącymi przez cały jego teren na osi zachód-wschód. Groby w kwaterach rozlokowane są w regularnych rzędach na osi północ-południe. Nagrobki ustawiane były na węższej krawędzi grobu od strony zachodniej z licem skierowanym najczęściej w stronę wschodnią, rzadziej zachodnią, względnie napisy znajdowały się po obu stronach.

Regularne pochówki w każdej kwaterze rozpoczynano od strony wschodniej, idąc w kierunku ulicy wydzielano kolejny rząd wraz z zapełnieniem poprzedniego. Zmarli grzebani byli zasadniczo w sposób chronologiczny, a ich zamożność i pozycja społeczna nie miała wpływu na miejsce spoczynku, stąd brak wydzielonego miejsca dla grobów honorowych. Istniał natomiast system rezerwacji miejsc. Wszystkie pola grobowe przeznaczone dla osób dorosłych mają średnią długość około 2 metrów, natomiast ich szerokość bywa bardzo różna, ale najczęściej oscyluje ona wokół 1 metra.

Kwatera północna, oznaczona w spisie cyfrą 1, stanowi najstarszą część cmentarza, a regularne pochówki odbywały się w niej od lat 20. XIX wieku do początku XX wieku. Znajduje się w niej 29 rzędów, a od strony zachodniej także wydzielona część dla dzieci poniżej 13 roku życia – w spisie oznaczona literą D. W niektórych rzędach pośród grobów dorosłych znajdują się także groby dziecięce, szczególnie w rzędzie 13 i 14. W przypadku, gdy w rzędzie spoczywają wyłącznie osoby dorosłe, wówczas ten zawiera od 16 do 18 mogił. W rzędach 19–24 biegnie wewnętrzna ścieżka na osi zachód-wschód rozdzielająca je na dwie części. Rzędy 25–29 zawierają po 7 pól grobowych dla osób dorosłych, w dalszej ich części znajdują się już rozsiane groby dziecięce.

Kwatera centralna, oznaczona w spisie cyfrą 2, użytkowana była przez około 40 lat, od początku lat 80. XIX wieku do lat 20. XX wieku. W części tej groby rozlokowane są w 27 rzędach: rzędy 2–26 zawierają po 12 mogił, rząd 1 – biegnący wzdłuż muru wschodniego i wydłużony na szerokość alei głównej – 16 mogił, natomiast rząd 27 – tylko mogiłę jednego z tarnogórskich rabinów.

Kwatera południowa, oznaczona w spisie cyfrą 3, użytkowana była od początku lat 20. XX wieku aż do pierwszych miesięcy II wojny światowej. Od strony wschodniej znajdują się tam dwa rzędy grobów osób wyznania mojżeszowego. Kwatera ta po 1945 roku służyła także jako miejsce pochówku osób wyznania ewangelickiego. Ich groby znajdują się w rzędach 12–15.

Nagrobki przemieszczone, które trudno jednoznacznie przypisać konkretnemu grobowi, oznaczone zostały w spisie literą P.KwateraRządMiejsceNazwiskoImięNazwisko rodoweImię w inskrypcji hebrajskiejImię ojca w inskrypcji hebrajskiejImię męża w inskrypcji hebrajskiejData urodzeniaData śmierciWiekUwagi
1212---EsterChajim Jehuda ha-lewi--1828.12.18-rodem z Brzegu
131Rünkel--Chanoch HenichMordechaj--1822.03.17--
133---Mosze-----zm. 7 adar
136Grünfeld--HendelIcek--1843.11.07--
136Grünfeld--EsterIcek--1843.11.02--
142---------mężczyzna
143---ZalmanAwraham--1823.10.25-data pogrzebu: 1823.10.26
144Ehrenhaus-TworogerRejzelKopelZalman-1833.04.22--
145Siedner--DawidJosef--1837.02.26--
155Schweitzer--JehoszuaCwi--1834.09.01--
156Bloch--KrejndelHirsz--1834.10.19-rodem z Toszku
157Böhm--PeselNaftaliJisrael-1836.03.19/04.18--
158FriedmannCharlotte-Sara-Mordechaj-1846.10.04--
1515Birkenfeld--Lewija-Jehuda Lejb-1841.06.20--
1516Panofski--MeirDawid--1841.01.24--
15/618---JehudaMatti--1843.09.14--
162Schlesinger--LejbGutman--1834.05.07-rodem z Bytomia
163---TelcaMeir--1828.08.06--
164Retzig--RiwkaSzlomo--1832.07.25--
165Görke--Szalom---1852.04.07--
167Schlesinger-RosinPerelMenachemZusman-1840.09.06-data pogrzebu: 1840.09.06
168Böhm--RachelMordechajNaftali-1840.09.27-data pogrzebu: 1840.09.27
169BöhmNathan David-NaftaliJisrael--1876.01.1182-
1610Böhm--RiwkaJehudaNaftali-1865.03.11--
1611Jochemsthal--DanielNatan--1841.01.10-data pogrzebu: 1841.01.12
1612OpplerSalomon-Mosze Szlomo--1808.12.191848.12.20-lekarz, data pogrzebu: 1848.12.22
1613PanofskyCharlotteNeumannSzejndel-Dawid-1854.05.11-data pogrzebu: 1854.05.12
1614PanofskyDavid-DawidJosef--1846.05.14--
1615Schlesinger--JicchakJosef--1844.03.[?]--
1616Pesach--Szmuel CwiMosze--1844.02.07-data pogrzebu: 1844.02.07
1617Bobrownik--Szlomo---1843.10.02-data pogrzebu: 1843.10.02
171Freund--KajlaZeewMosze Jisrael---rodem z Bytomia
172GoldmannRoselFreundRejzelMosze JisraelJicchak-1860.03.10-data pogrzebu: 1860.03.11
173Freund--Arie LejbMosze Jisrael--1855.04.23-ojciec: rabin w Bytomiu, data pogrzebu: 1855.04.24
174Freund--MalkaJicchak HirszelArie Lejb-1869.01.19--
175SchlesingerHandelFreundChanaArie Lejb--1887.08.22--
176KarfunkelLazarus-EliezerAharon ha-kohen--1853.07.25-rabin krajowy we Wrocławiu
177RosinMendel-MenachemJisrael--1847.04.01-rodem z Olesna
178RosinGoldineSchlesingerGelaNaftali CwiMenachem-1847.09.14--
179SchlesingerHandelRosinHendelMendelAwraham1820.04.101849.01.30-data pogrzebu: 1849.01.31
1710Pese--SorelMoszeGecel-1854.11.26--
1711Ritter--Szmuel JehudaSzraga Fajwusz--1847.01.13--
1712Kaiser--LeaSzlomoSzimon-1847.01.30--
1714Wartenberger--GelaSzragaJicchak-1846.05.25--
1717Süssbach--ReuwenZelig-----
181KaiserPineSeltenSzprinca-Lejb1799/1800---
182KaiserLoebel-LejbMeszulam--1869.02.14--
183KaiserIsidor-Jaakow JisraelJehuda Lejb--1865.09.0336-
184--Ehrenfest-Mordechaj-----
185Selten--SorelJaakow Jisrael--1842.04.08-rodem z Lublińca; data pogrzebu: 1842.04.08
186Skutsch-RichterEsterJaakowAwraham Dawid-1846.08.15--
187Skutsch--Awraham DawidJicchak--1851.07.24--
188BöhmGabriel-GawrielNaftali-----
189BöhmJettelPeseGitelCwiGawriel----
1810Pese----Szlomo----
1811Weissenberg--RachelJehuda--1848.04.06--
192BukaBabetteRitterBatszewaSzimszonJosef-1876.09.0963-
193Buka--JosefSzmuel-----
194---MirelMeir ChajimJuzpa-1836.02.21-data pogrzebu: 1836.02.21
195Bloch--Fejgla-Jonatan-1841.02.07-z Wielowsi
196Pappenheim-BlochLeaJicchak JehudaJosef----
198PeseMoritz-MoszeSzmuel Cwi--1870.08.1347-
199PeseCharlotte-Czarna-Mosze-1849.03.19--
1912Krakauer--MoszeSzlomo-----
1913Berkenfeld--SzlomoJehuda--1849.09.02--
19/101----Szlomo--1852/1853-
19/101----Szlomo--1853/1854--
19/102CohnHenriette-GitelJicchak ha-kohen-1866.11.111869.02.253-
1101Cohn-FischerRejzelSzlomoBinusz ha-kohen-1845.07.27-data pogrzebu: 1845.07.28
1102Cohn--BinjaminJicchak ha-kohen--1856.05.09-data pogrzebu: 1856.07.30
1103CohnSalomon-SzlomoBinjamin ha-kohen--1885.12.2574data pogrzebu: 1885.12.29
1104CohnBerthaOrglerBrachaJehonatanSzlomo ha-kohen-1872.10.2959-
1105BriegerAmaliePincussMalkaDawidJosef Jicchak-1858.12.1130-
1106PincusDavid-DawidJosef-17991849.09.02--
1107PincusRebeckaFeigRiwka-Dawid-1885.02.10--
1108Schlesinger--Fejgla-Eleazar-1856.09.02--
1109SchlesingerLazarus-EleazarMosze--1855.08.15--
11010BlumenfeldLazarus-LejzerJicchak--1855.08.27--
11011KatschinskÿCharlotteMetznerSorelAwraham TuwiaJicchak1822.12.241855.11.27-inny wariant daty śmierci: 1849.11.17
11012FeigAdolph-AwrahamMordechaj ha-kohen-1830.08.011856.07.3126-
11014MannebergRosalieLindenbergerRachel-Michael-1856.04.23--
11017RosenbundWolf-ZeewJicchak--1854.09.05--
1111PoppelauerAbraham--------
1112PoppelauerLazarus-EliezerMenachem--1890.06.30--
1113PoppelauerRosaliePerlsRachmaZeewEliezer-1889.09.12--
1115Händler---------
1116Panofsky-KaiserRiwkaSzemajaJosef-1847.02.01--
1118LeschnitzerEster-EsterSzimonAwraham-1857.03.26--
1119FeigSimon-SzimonMordechaj ha-kohen--1857.05.2218-
11111GörkeCurt--------
11113GuttmannFriederike--------
1125Krebs--HicelJicchak--1851.03.19--
1125Krebs--HendelJicchak--1851.05.13--
1127FreundHermann-ChajimJeszaja-----
1128FreundRebekka-RiwkaMenachemChajim-1865.02.11--
11210NicolaierMathilde-MatelAwraham ha-kohen-1799.07.171859.06.10-data pogrzebu: 1859.06.12
11211PerlsWolff-Zeew WolfMosze--1866.01.2370-
11212PerlsEmiliePerls---1829.10.141860.02.17--
11214EisenbergHelene-----1856.01.06--
1131EisnerHermann-ChajimCwi Hirsz--1881.03.2843-
1132BöhmMoritz-MoszeGerszon--1864.04.10--
1133SorskyJacob-JaakowArie ha-kohen--1864.03.2118-
1135----------
1136BrauerSalomon-NatanelJicchak--1866.05.10-z Orzecha
113/148-Bertha-BrejndelJicchak-----
113/1410MellerJonas-JehonatanJisrael--1862.01.0775-
113/1412PreissLouiseRiesenfeldLewiaEliezerAleksander-1861.09.02--
113/1413Goldschmidt--GitelJehuda Lejb--1861.09.09--
1141Guttmann--JosefMosze---48-
1151FuchsRegina-RiwkaCwi--1881.04.069-
1153SteinJenny-SzejndelMeir--1872.09.18--
1154FuchsBertha-BlumeCwi--1872.03.[?]--
1156FischerSalo-Szlomo---1872.04.302-
1157-------1872.[?].[?]--
115/167HadraDoris-SorelAwraham ha-lewi--1865.12.231-
1159Pinczower--Menachem Mendel------
11510Ritter--SzimonDawid--1864.11.27--
11510Ritter--ChajaDawid--1864.11.21--
11511PeseHandelIsaacHadasMordechajDow-1864.04.28--
11514PinoffLouiseEbsteinLibaChajimJaakow1821.01.011862.06.10-ur. w Radawie
11516bPreussJoseph-----1863.07.26--
1161-Rosel-----1868.[?].[?]--
1162GörkeHandelBrillHadasJehuda LejbCwi-1881.08.1877-
1163GörkeHirschel-CwiChajim-1807/18081868.06.28-data pogrzebu: 1868.06.29
1164PanofskyLeopold----1819.04.111868.07.04--
1165PanofskyMinnaFränkel---1821.05.061897.02.21--
1166EhrlichJoseph-JosefJehuda--1868.07.0856-
1167FreundIsaac-JicchakJehuda Arie Lejb--1868.08.1847-
1168TichauerSusanna-ZiselJosefMosze-1868.09.11--
1169FischerJohannaWarskiChanaArie ha-kohenSzlomo-1892.04.2568data pogrzebu: 1892.04.28
11610RothDavid-DawidJerachmiel--1868.04.1853-
11611FischerSalomon-SzlomoJaakow Josef-1812.09.291867.11.2956-
11613KosterlitzLeaPesyLeaMoszeMeir-1867.10.2270-
11614LustigHandelJoraschChanaAharonJicchak-1867.09.09-data pogrzebu: 1867.09.10
11616aLustigEugen-JisraelAharon-1864.11.181867.07.13--
11617aWeissenberg------1867.05.22--
11617bFischerLouise-----1867.05.15--
1171WeissJonas-Jehonatan------
1173TichauerAlexander-AleksanderSzmuel--1869.[?].[?]--
1174Preiss--Jehudit------
1175FränkelAdolph-AszerJehuda Lejb-1831.12.081871.12.0239-
1176PanofskÿJennÿ----1858.12.231880.10.15--
1177BlochAmalieSchäferMalka-Baruch1836.04.291871.01.12--
1178DanzigerSamuel-SzmuelAszer--1869.05.2246-
1179FischerJosef-JosefSzlomo-1861.04.251896.05.25-data pogrzebu: 1896.05.28
11710Schlesinger-BenderMalkaEfraimEfraim-1869.01.2567-
11711PoppelauerJonas-JehonatanMendel--1869.03.1830-
11712Poppelauer---------
11713PoppelauerRosel-----1869.05.1068-
11714BlumenfeldHandelGrunwaldChanaAharon-----
11715GuttmannAdolph-AwrahamMosze-----
11716BodländerFlora-Finke--1866.02.251867.09.07--
11717BenschLinna-LeaAwraham-1865.10.101866.12.06--
1181FränkelFriederike-RiwkaJehuda-1833.02.151913.12.1881-
1182Kaiser--NechemjaDow--1875.06.16-rodem z Dobrodzienia
1183LomnitzAlexander-AleksanderSzlomo--1871.01.3151-
1184WolffMarieLubowskiMiriamJosefDow1837.08.111871.02.17--
1185FuchsAdolph-AwrahamSzlomo--1871.05.0924-
1186FeigJacob-Mordechaj... ha-kohen--1871.06.0771data pogrzebu: 1871.06.09
1187SandheimIgnatz-JicchakAwraham-1837.02.281877.02.1840-
1188DanzigerJohannaSchönwald---1828.01.251881.09.27--
1189Roth--PeselJehudaDawid-1899.07.1176-
11810LeschnitzerFloraFreundFrumetAnszel-1843.05.261872.03.23--
11811LeschnitzerRosa-RachelSzimszon--1885.05.2120-
11812BriegerDorotheaElsner----1872.03.3158-
11813PerlbergMarianeBrieger----1874.05.2917-
11814GlassAbraham-Awraham EberSzalom-----
11815KoplowitzFeitel-MeszulamJerucham--1871.07.19--
1192BöhmHenriette-Szejndel---1876.04.08--
1193GerstelSalo-SzlomoCwi--1873.04.19--
1194GuttmannRudolfineBöhmRiwkaAwraham--1873.02.0727-
1195RothHeimann-ChajimJehuda--1872.09.12--
1196SchlesingerSimon-Aleksander ZusmanJisrael Eliezer-1806.11.171872.06.21-data pogrzebu: 1872.06.23
1197BehnschAmalieLöwÿMalkaEliezer ha-lewiBaruch-1898.02.14-data pogrzebu: 1898.02.16
1198LöwÿErnestineBrückEsterSzejmanSzlomo-1872.06.0575-
1199LöwÿSalomon-SzlomoEliezer Lipman ha-lewi--1875.09.18-ojciec: rabin w Mielcu
11910ScheyerFannyKrolikFrejdaJosefSzabtaj-1872.12.3072-
11911Wendriner--MinkaMichaelChajim1827.06.251872.09.23--
11912MagenJettelGerstelGitelPinchasDow Ber-1872.07.2790-
11913GrünthalIsaac-JicchakAwraham-1795.08.231872.06.2777-
11914BenschJoseph-JosefAwraham--1869.07.14--
11916ScheierLina-LeaSzabtaj-1864.02.281869.06.25--
1201BlochFelix-Szraga---1898.04.25--
1202RingJohannaGörkeChanaChajimMosze1818.05.301876.04.25--
1203BlumenfeldEvaMünzerChawaCwiEliezer-1874.07.1475-
1204RingMoritz-MoszeGerszon--1874.04.1263-
1205FreundHeinrich-CwiSzlomo-1839.06.251874.03.11--
1206OchsErnestineRosenthalEsterMenachemJehuda-1873.12.1280-
1207GerstelAlexander-AleksanderCwi Jehuda--1873.10.0125-
1208BlochJohannaBührmannChanaLejbJehonatan-1873.07.1363zmarła w Goczałkowicach
1209BlochJonas-JehonatanJaakow-1802.09.291888.11.2886-
12010BriegerAbraham-AwrahamJehuda--1875.06.1073-
12011SingerJacob-Noach--1811.01.181874.12.22--
12015SchönfeldGertrud-Gitel ChajaMeir Jisrael-1870.10.[?]1871.07.12--
1211WeissenbergFabisch-SzragaJehuda--1880.03.1263-
1212WeissenbergAmalieFriedländerMalkaChajimJehuda-1891.11.1370-
1213BrauerWilhelm-ZeewMenachem--1892.11.1648-
1214FischerMarcus-MenachemJaakow--1875.05.2055-
1216LevÿJohannaKleinChanaKalonimusJissachar-1876.11.2547-
1217LewÿZacharias-JissacharJosef--1874.09.2545-
1218GrünfeldAmalieRiesenfeldMalkaNachmanJicchak-1874.08.2362-
1219GrünfeldIsaac-JicchakJehuda--1879.12.2178-
12110FreundRebecca-RiwkaJicchakJosef-1876.06.14--
12114CohnMax-MordechajNaftali ha-kohen-1871.05.051873.03.15--
1221FabischJosef-----1877.05.31--
1222PreissJulie-Jehudit---1877.06.1350-
1223PeseBernhard-DowSzlomo--1878.04.08--
1224SchlesingerHenriette-GitelSzlomo-1848.03.291876.10.08--
1225LöwensteinJacob-JaakowJoel--1875.11.1466dr med., królewski lekarz powiatowy
1226FuchsSalomon-SzlomoJehuda-1810.08.101883.04.30--
1227FuchsHenrietteLomnitz---1823.06.061875.09.17--
1228KrebsEvaFreundChawaChajimJicchak-1875.06.2973-
1229KrebsIsaac-JicchakCwi--1877.09.0181-
12211RingPaulineLachsPerelJosef ha-kohenJeszajahu-1877.03.0664-
12213Seidemann--RachelMeirMosze-1877.02.2727-
12215Preiss--Riczel------
12217PreussAuguste----1857.12.271872.12.2015-
1231BöhmAbraham-AwrahamJisrael--1879.04.2978-
1232GoldsteinSimon Samson-SzimszonSzlomo--1878.09.2842-
1233SchlesingerSalomon-SzlomoEleazar-1816.09.071882.08.2666-
1234SchlesingerMariePriesterMiriamChajim ha-kohenSzlomo-1878.06.1459-
1235SteinFriederikeSchlesingerRiwkaEliezerMeir-1878.10.0648-
1236BlochAmalieLoewyMalkaSzlomo ha-lewi-1819.02.171906.06.24--
1237BlochChaim David-Chajim DawidJaakow-1817.08.041888.08.02--
1238SchnellAron-AharonJaakow ha-lewi-1798.09.301877.03.19--
12310RitterFritz-Szraga------
12312SchlesingerAlfred-Chajim JehudaMosze-1867.03.181876.04.299-
12315KrebsOlga-RejzelMenachem--1875.04.2910-
12316BöhmRosalie-RachelJicchak--1875.02.1915-
1241RitterMarieLoewyMiriamSzlomo ha-lewi-1827.02.171900.01.08-
1242RitterDawid-DawidSzmuel-1823.02.171892.08.05-
1244RiesenfeldFannÿSilberfeldFejglaCwi Jehuda--1890.01.0280data pogrzebu: 1890.01.05
1245AnsbachHenrietteSteinJentelPinchasSzmuel-1881.02.1232
1246Freund--Szlomo ZalmanNaftali Cwi-1845.04.181914.03.03-data pogrzebu: 1914.03.05
1247FreundRebeckaSeltenRiwkaJicchakNaftali Cwi1807.12.171894.04.07-data pogrzebu: 1894.04.09
1248FreundHeinrich Loebel-Naftali CwiAri Lejb-1810.02.261888.06.30-data pogrzebu: 1888.07.02
1249HeymannAdolph-Aszer-1857.06.021878.08.22-z Nakła
12410---GitelJaakow----
12412KoplowitzJettelTichauerSzifraSzmuelSzalom-1879.08.09-
12414SchineÿAmalieHolländerMalkaEfraim--1880.05.2062-
12415LauferOscar-AszerDawid ha-lewi--1879.02.2628-
1251StollElfriedeKrolikGitelAharonDawid-1893.04.29-zm. 7 tyg. po zaślubinach
1255Goldmann--ChanaJicchak--1904.02.2466-
1256GoldmannLouis--------
1257FreundMarianne-MiriamArie Lejb--1900.02.06-data pogrzebu: 1900.02.08
1258FreundTine-EsterArie Lejb--1897.10.07-data pogrzebu: 1897.10.01
1261Bloch--Chajim DawidJaakow-1892.05.121915.05.04--
1263BlochKarl-Jaakow KopelChajim Dawid-1847.06.061909.10.02--
1266GrünfeldJennyFreundCzarnaJicchakSzmuel Jehuda-1901.08.0654-
1271BlochEmiliePringsheimEjdelMenachemJaakow1841.11.111900.11.24--
1272BlochAdolph----1844.11.301922.11.19--
1296BöhmSzymon----1878.03.301938.07.14-tablica pamiątkowa: Gertruda Böhm (zm. w obozie 1943 r.)
211Goldstein--MoszeSzmuel--1889.09.11-data pogrzebu: 1889.09.13
212TraugottJulius----1831.05.251898.10.12--
213Lustig--AharonJicchak--1881.08.0447-
214ZernikMoritz-MoszeMenachem--1883.02.02--
215SchönfeldMarcus----1845.07.241895.10.05--
216Heimann--Rachel---1889.11.02--
217FröhlichHenrietteFröhlich----1889.11.3041-
218MagudBertha-----1895.07.2264-
2111FreundSalomon-SzlomoMosze--1891.04.0774-
2113PreissRosetteRiesenfeldRachel-Mordechaj-1891.06.2570data pogrzebu: 1891.06.26
2114FabischJohannaKohnChana---1891.10.18--
2115KoplowitzRahelMetznerRachelMosze--1892.04.0458-
2116GerstelPaulineGoldstabPeselMordechajSzlomo-1892.06.0752-
224FuchsHeinrich-CwiDow--1895.07.0173-
225WeigertWilhelm-----1895.07.0241-
226KrebsHeleneBenger----1895.03.1975-
227BöhmBerthold-BinjaminEliezer--1895.02.09--
228SteinBerthaPraschkauer----1894.11.0745-
229WechsbergMinnaEichnerMirelCwi Hirsz--1894.09.17--
2212KöpplerLöbel-JehudaJosef--1883.08.0977-
232DeutschLouis-JehudaDawid--1897.12.2054-
234BöhmLazarus-----1897.03.2177-
235GuttmannJohanna----1852.01.151897.01.12--
236SteinIsaac-Jicchak SimchaJosef--1896.06.03--
237HeÿmannJohannaMellerChanaJicchakJaakow-1896.05.2471-
238GrünwaldWilhelm-Wolf ZeewJisrael--1896.03.11--
2311HeimannBeniamin-BinjaminDawid--1895.12.1079-
241GordonMoritz-MoszeJehuda Lejb--1881.01.2840-
243BöhmMarieHeymannMiriamJehudaNatan-1881.02.2678-
244EpsteinWilhelm-----1881.07.2621-
245HeÿmannCharlotteLustig--Awraham-1881.12.3082-
246TichauerErnestineEisnerEsterJosefJehuda-1882.04.0439-
247RothLouis-Jehuda LejbChajim-1828.06.171882.07.15--
248BöhmJohannaMellerChajaJehonatanEliezer1819.11.201882.10.11--
249OrensteinAdolph----1828.02.251882.11.23--
2410FuchsCharlotteGrünbaum----1882.12.14--
2411SchildhausHandelBrauer----1883.01.0453-
2412SüssmannHeinrich-AwrahamDawid--1883.01.1945-
251GerstelAlexander-SenderChajim-1854.03.221883.03.17--
252WeissenbergMarcus-MordechajJehuda--1883.04.0364-
253WeissenbergDorotheaPanofskySorelDawidMordechaj-1896.07.0173-
254FischerRosalie-ReleJaakow Josef--1883.05.1873-
255HeymannLouis-LejbJosef--1883.05.2951-
256GuttmannPhilipp----1810.10.101883.09.11--
257PinoffJacob-Jaakow--1816.03.101883.12.07--
258HeÿmannSimon-----1884.06.1554-
259GlassJenny-Szejndel--1864.08.041930.10.18--
2510Wechselmann--DobryśDawidJehuda-1884.12.1165-
2511Bruck-KesslerSzejndelJaakowElijahu1858.12.171885.02.16--
2512PfeilAron-AharonJosef--1885.04.01--
261LauferDavid-----1885.04.1365z Wieszowy
262SchlesingerLina----1857.08.251885.05.16--
263ZernikManfred-MendelMosze--1885.05.3014-
264WeissmannEduard-EliezerAri Jisrael-1856.02.201885.06.11--
265GörkeBenjamin-Binjamin---1885.07.1974-
266GörkeMarieLeschnitzerMiriamAwrahamBinjamin1814.05.251886.01.1272-
267MellerJulius-Jisrael MichaelJehonatan-1832.11.251886.01.2454-
268MellerCharlotteGörkeLibaBinjaminJisrael Michael-1896.06.2257-
269GlassCharlotteGerstel----1886.04.04--
2610Ring--JosefJehezkel--1886.07.31--
2611GuttmannSamuel-----1886.09.0939-
2612MajudJacob-JoelPinchas--1886.04.16--
271PanofskyBerthaBloch----1886.05.02--
272PanofskyFrieda-----1900.06.11--
273LustigEmmaLaufer----1886.06.0922-
274LauferThereseTworogerTrejndelChajimDawid-1886.07.2661z Wieszowy
275BodländerPaulaGrünthal----1886.08.3148-
276BodländerJoseph-----1894.10.23--
277WachsnerAbraham-AwrahamMenachem--1886.11.1462-
278JassnÿMetaSchlesingerFrumetPinchasAwraham-1887.02.0239-
279KrollikDorel-DworaJosef--1888.01.13--
2710PreussEvaBujakowskySlawaJaakowMenachem-1888.01.17--
2711KrollikTaubeGuttmann----1888.05.0965-
2712OrensteinRosalieBlumenfeld---1850.01.171888.08.31--
281DeutschAdolf-----1887.11.22--
282EpsteinHenrietteDeutschGitelAwraham CwiMosze-1894.08.14--
283EpsteinMoritz-MoszeDawid--1897.07.15--
284GrünfeldSiegfried-SzmuelJicchak--1888.04.24--
285EhrlichMarieOchsMiriamMordechajJosef-1888.10.0377-
286GuttmannRebeckaRing----1889.02.13--
287SchindlerValeska-Malka---1889.04.1414-
288BerlinerMarieRischowskyMiriam--1829.12.171889.04.27-nagrobek w Muzeum w Tarnowskich Górach
289Berliner--CwiAwraham--1913.03.13--
2810PreussJacob-----1890.04.2169-
2812SchindlerJeanetteMatzdorf----1890.06.1479-
293PoppelauerMax-MoszeEliezer-1853.06.161892.09.29--
294GrünfeldAbraham-Awraham Eber---1889.05.0849-
295RosenthalRaphael Samuel-----1892.04.0468-
296RosenthalFriederikeKochmann-------
297BlochBernhard----1832.06.121892.06.26--
298SingerLouis-----1897.04.11--
299GerstelBabetteEger---1828.05.201893.01.21--
2910BrauerLouiseGerstel---1858.07.181928.06.28--
2911SilbermannSimon-Szimsze---1893.02.1973-
2912BlumenfeldHenriette-Gitel---1893.03.2963-
2101CohnIsaac-----1893.07.2558-
2102CohnSelmaOrgler----1893.07.2257-
2103CohnIsaac Isi----1897.05.081898.05.23--
2104FriedländerEmanuel-MenachemCwi--1893.11.2773-
2105FriedländerRosalieKönigsbergerRachelAwrahamMenachem-1896.04.2981-
2106SachsBenno-----1893.12.2014-
2107PincussJacob-----1895.06.0362-
2108SingerSalomon-SzlomoAszer--1895.07.02--
2111CohnBenno-BinjaminJicchak ha-kohen--1929.06.1365-
2112CohnFritz-SzlomoBinjamin ha-kohen-1899.11.291919.01.24--
2113CohnBertha-Bracha--1878.09.201900.07.11--
2114SchlesingerAbraham-AwrahamEleazar-1821.01.301895.04.03--
2115SchlesingerHuldaSteinitzDworaNatanelAwraham1846.08.301903.03.21--
2116SchlesingerLeo-EleazarAwraham-1863.11.241896.02.09--
21110GuttmannRosalieBöhmRachelAwrahamSzmuel1845.05.081897.11.18-data pogrzebu: 1897.11.21
2123Bloch--JehudaJehonatan--1899.02.25--
2124Bloch--BlumeCwiJehuda----
21210WachsnerFriederikeKirschnerRiwkaJosef ChajimAwraham-1900.03.0375-
21212KarlinerOskar-AszerSzlomo--1900.03.04--
2131EpsteinJosef-JosefMosze--1900.02.24-zmarł w Berlinie
2139KrebsFriederikeWeiss----1901.04.0854-
21312MagutHeinrich-CwiPinchas-1824.04.211902.01.17--
2143SchäferAlbert-AwrahamMordechaj--1901.02.0954tablice pamiątkowe: Max Schaefer (-23.04.1918), Helena Schaefer (4.05.1892-15.03.1943)
2144SchäferJohannaBriegerChanaJosefAwraham-1928.08.2971-
21411FlichterLinnaKopplowitz----1902.05.2332-
21412SachsMax-JicchakSzmuel Jaakow--1901.05.0318-
2151BaumFritz-----1902.04.27--
2152BöhmThereseHirschTelcaMenachemEfraim1826.04.111902.08.2476-
2153BöhmEufrat----1826.05.191917.01.17--
2154BöhmFannyGoldsteinFejglaSzimszonGawriel1864.01.241902.11.26--
21511BerlinerNannyPappenheim----1904.05.02--
2161GoldmannFannyKrebs----1904.02.29--
2163PreissIsaak-----1904.06.2770-
2168Hirschmann--AszerSzraga--1905.02.0242-
21610Görke--JehudaCwi--1905.02.[?]69-
2172Goldstein-Koplowitz-------
2175BrauerJohannaProskauer----1906.07.09--
2177LippmannAbraham-----1907.01.05--
2178HirschmannJacob--------
2181PanofskyAdolf----1839.07.011908.11.13--
2182PanofskyJacob-JaakowAwraham--1906.09.15--
2183HeymannJacob-JaakowAwraham--1907.07.1973-
2186GlassSalomon-----1907.08.04--
2187SchlochotFannyDeutsch----1907.11.12--
2188Wachsner-Stein----1908.03.15--
2193GoldmannGerstel----1842.12.231908.03.10--
2194GoldmannDorotheaPanofsky---18[?].09.091910.05.22--
2197Preiss-TichauerRachelMoszeJicchak-1928.12.2872-
2198NoherLinaSchweiger----1909.05.09--
2203FischerIsidor-JisraelMeiram-1855.01.201910.08.0355-
2219HeimannSiegmund-----191[?].11.29--
2223PoppelauerAlwineFischer---1854.03.251917.07.31--
2224Fischer--MenachemSzlomo--1919.12.24--
2225TraugottJettelSchlesinger---1848.10.181927.11.18--
2235HeimannFerdinand-SzragaEliezer--1919.02.14--
22310KirschnerFriederike-----1918.03.2876-
2246NoherSalomon--------
22412SussmannHermann----1875.01.061918.12.26-kantor
2257FischerMinna-Mindel--1860.03.291920.02.27--
2258BrauerJacob-----1920.03.2762-
22512SachsHenriette-JetelAwrahamSzmuel Jaakow1859.10.061923.05.03--
2276EmmrichLevi-JehudaJicchak--1905.03.3033-
313BreitbarthHenrietteFriedländerJetel---1921.09.02--
319KoplowitzEmmaBorinskiEsterChajimAwraham1862.09.281922.10.[?]60-
3110WeissenbergMax-MoszeMordechaj-1858.09.061923.02.10--
3111WeissenbergSiegfried-SzimonMordechaj-1855.10.06---
321ZweigDorotheaSchweiger---1856.01.201923.06.12--
329JakubowiczEsteraTendler-------
3123SucheckiAnna----1887.[?].[?]1947.10.04-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3131PulcerEma----1873.02.241950.11.01-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3132WalterAnna----1869.07.191950.12.06-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3133BrandtErnestyna----1870.05.081951.07.11-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3133BrandtJan----1866.03.081931.08.05-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3143LonkaTeresa----1895.02.091958.01.30-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
31411FröhlichRyszard----1921.02.111955.02.11-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3151DudekAngelika----1866.10.161960.07.13-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
3152WontrobaAntoni----1902.05.151962.03.21-grób z okresu funkcjonowania cmentarza jako komunalny
D1RosenthalJohanna-ChanaEfraim-1887.08.181893.12.28-
D2SteinSalo-SzlomoSzimon-1882.02.051885.11.06--
D3HeÿmannClara-SorelSzimon-1877.07.091885.03.03--
D4BrauerMax-MoszeEliezer-1888.08.021890.03.22--
D5Böhm------1874.10.146-
D6BassfreundMoritz-Mosze Dawid------
D7LöwenstammJennÿ-ZiselMosze-1884.03.131890.06.26--
D8FischerFriedrich Josef-SzlomoMenachem-1896.04.261896.09.07--
D9GuttmannHerbert Wilhelm-Cwi Zeew--1890.05.30---
D10Schweiger--Chaja--1898.09.041900.01.31--
D12SteinCurt-KalonimusSzimon--1899.05.0910-
D13LewkowitzMargarethe-CiporaBinjamin-1900.10.201905.05.04--
D14SiednerPaula-PesselCwi--1907.02.094-
D15SchaeferMartin----1902.05.151916.09.10-inskrypcja w języku polskim (Marcin Schaefer)
D16LuxAlfred-Aharon--1888.04.051889.07.22--
D17FuchsBernhard-DowMeir--1887.10.07-
D18ZernickFlora-SaraBaruch-1885.05.231888.03.28--
D19BlochLouis-Jehuda LejbJaakow-1886.09.201888.08.26--
D20ZernikMinna-MindelMosze-1886.08.131887.09.17--
D21JacobowitzMax-MendelCwi-1884.07.221886.03.15-z Suchej Góry
D22SilbermannAnna-GitelJaakow-1883.09.281887.03.13--
D23KatschinskyPaul-Pinchas--1883.02.061884.01.04--
D24FrischlerSimon-SzimonMenachem-1879.02.231881.09.12--
D25BlochAnna-Chana------
D26JacobowitzGretchen-GitelCwi--1882.02.193-
D27Breit--GitelAwraham-1879.08.231882.02.05--
D28ZernikOtto----1876.05.221876.12.21-ur. w Radzionkowie
D29GrünwaldLaura-LeaZeew-1876.06.051877.10.25--
D30TimendorferPaul-----1878.02.052-
D31ZernikOscar-----1875.05.054-
D32BöhmJulius-Jehuda LejbJicchak-----
PHirschmannMax-Menachem--1891.07.031893.01.30-nagrobek w domu przedpogrzebowym
PZernikFedor-----1871.09.055mnagrobek w domu przedpogrzebowym
PBriegerPhilippine-----1901.02.01-nagrobek przemieszczony, wśród fragmentów nagrobków przy murze południowym
PSchweigerHeinrich-------nagrobek przemieszczony, obok nagrobka w kwaterze 2, rzędzie 3, miejscu 4
PPerlbergAron-AharonJaakow Dawid--1927.04.26-nagrobek na cmentarzu ewangelickim w Gołkowicach

Opracowanie: Sławomir Pastuszka, uzupełnienia: Stowarzyszenie Gliwicka 66
Plan cmentarza: Krzysztof Stręcioch

Oznaczenia kwater:
1, 2, 3 – pierwsza, druga i trzecia kwatera
D – kwatera dziecięca
P – nagrobki przemieszczone

Wykaz powstał w ramach projektu „Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach – etap I” realizowanego przez Stowarzyszenie Gliwicka 66 dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce