Kolejne działania na Placu Synagogi

Dziś na zaproszenie władz miasta uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym ostatnie działania na Placu Synagogi. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Tarnowskich Gór, przedstawiciele Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji tarnogórskiego magistratu oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, a także reprezentanci Stowarzyszenia Gliwicka 66 oraz mieszkańców, zaangażowanych w ten temat. Wspólnie ustalono następne kroki w celu upamiętnienia tego miejsca.

Relikty synagogi odkryte podczas badań archeologicznych będą jeszcze przez kilka dni odsłonięte. Wkrótce zostaną zasypane, ale z należytą dbałością – tak, aby przy kolejnym remoncie móc wrócić do pomysłów trwałego wyeksponowania zachowanych fragmentów murów. Na placu w najbliższych miesiącach pojawi się nowa nawierzchnia. Obrys synagogi zostanie odwzorowany z uwzględnieniem odkrytych reliktów. Zostanie on najpewniej wykonany z materiału kamiennego pozyskanego przy remoncie ul. Jana III Sobieskiego. Oprócz tego miasto zapowiedziało rozpisanie konkursu na mural na ścianie kamienicy przy ul. Stefana Szymały 6. Plany obejmują także przygotowanie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gliwicka 66 tablicy informacyjnej oraz makiety nieistniejącej synagogi.

Bardzo cieszy nas osiągnięte porozumienie. Pogodzenie wielu interesów w tym przypadku nie było łatwe. Uważamy jednak, że Plac Synagogi to dobro wspólne, wymagające spokojnej, partnerskiej rozmowy. Wyrażamy nadzieję, że taka atmosfera na długo z nami i wokół tego miejsca pozostanie. Plac Synagogi jest przecież – dosłownie i w przenośni – miejscem spotkań. Stykają się na nim nieustannie teraźniejszość z przeszłością, to, co materialne z tym, co duchowe, naznaczona cierpieniem i masową śmiercią historia tarnogórskich Żydów z żywą pamięcią o tym, że byli częścią społeczności naszego miasta.