Śladami śląskich Żydów: Krzepice – Wielowieś – Gliwice

Nekroturystyka? Czemu nie! Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wycieczce śladami śląskich Żydów. 18 czerwca 2023 roku odwiedzimy cmentarze żydowskie w Krzepicach, Wielowsi i Gliwicach.

Zapewniamy przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, miłą atmosferę oraz opowieści o odwiedzanych miejscach i kulturze żydowskiej. Aby wciąć udział w wycieczce należy dokonać rezerwacji miejsca. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (gliwicka66@gmail.com). W tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Wycieczka 18 czerwca 2023„, a w treści podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia oraz numeru telefonu. Osoby niepełnoletnie będziemy prosić o dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego. W sprawie rezerwacji miejsca wiążąca jest informacja zwrotna ze strony Stowarzyszenia Gliwicka 66. Rezerwacje będziemy dodatkowo potwierdzać telefonicznie na kilka dni przed wyjazdem. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wycieczka odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca 2023 roku. Zbiórka o godz. 8:50 przy figurze Gwarka przed dworcem autobusowym w Tarnowskich Górach. Wyjazd o godz. 9:00. Kolejność odwiedzanych miejsc: cmentarz żydowski w Krzepicach, dawna synagoga i cmentarz żydowski w Wielowsi, stary cmentarz żydowski w Gliwicach. Planujemy również postoje w celu skorzystania z toalet oraz przerwę na lunch – piknik plenerowy (prosimy o zabranie prowiantu we własnym zakresie!). Przewidywana godzina powrotu do Tarnowskich Gór: ok. 17:00-17:30. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie lub odwołania wycieczki.

Wycieczka organizowana w ramach projektu „Śladami śląskich Żydów” dofinansowanego z Rządowego Programu FIO w Konkursie „FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023”.