Środy

Spotkanie informacyjne dla wolontariuszy

Wzory umów:

Umowa wolontariacka – dla osób powyżej 18 roku życia

Umowa wolontariacka z oświadczeniem opiekuna ustawowego – dla osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia