Synagogalia w muzeum

Dziś zorganizowaliśmy transport obiektów znalezionych podczas badań archeologicznych na Placu Synagogi do Muzeum w Tarnowskich Górach. Obiekty zostały przekazane przez archeologa nadzorującego prowadzoną inwestycję w tymczasowy depozyt do tarnogórskiego muzeum. Najpewniej pozostaną tam na stałe i będą wpisane do zbiorów tej instytucji, a część z nich trafi docelowo na stałą ekspozycję. Dziś przy udziale pracowników muzeum zostały zabezpieczone i w takim stanie pozostaną do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pierwotnie obiekty miały trafić do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, mającego w swojej strukturze Dział Archeologii, którego nie ma z kolei w tarnogórskim muzeum. Ze względu na to, że obiekty, choć pozyskane metodą archeologiczną, mają charakter historyczny oraz bezpośredni związek z miastem, zaistniała możliwość pozostawienia ich w Tarnowskich Górach bez konfliktu z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za ich przekazaniem do Muzeum w Tarnowskich Górach zabiegało m.in. nasze stowarzyszenie.