Wyniki ankiety

Po publikacji filmu „W tym mieście mieszkali kiedyś Żydzi” zwróciliśmy się do jego odbiorców z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Od 24 do 28 października br. w badaniu ankietowym wzięło udział 28 osób. Większość z nich mieszka w Tarnowskich Górach lub innych miejscowościach powiatu tarnogórskiego. Tylko jedna osoba nie wiedziała wcześniej, że w mieście funkcjonowała niegdyś społeczność żydowska. Wszyscy stwierdzili, że film wzbogacił lub utrwalił ich wiedzę, a dla dwóch osób zawarte w nim treści stanowiły zupełną nowość. Forma przekazu zastosowana w filmie została przez niemal wszystkich uznana za właściwą dla popularyzowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, tylko jedna osoba była niezdecydowana. Sam film zachęcił do dalszego poznawania historii tarnogórskich Żydów lub odwiedzenia omawianych miejsc: kilka osób przyznało bardzo duże zaciekawienie, ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że na pewno będą dalej zgłębiać ten temat, bo jest tego warty, a jedna czwarta być może poświęci na to wolne chwile. Działalność Stowarzyszenia Gliwicka 66 została prawie jednogłośnie oceniona jako bardzo dobra i potrzebna, tylko jedna osoba uznała takie działania jako zbędne. Większość osób wyraziło zainteresowanie współpracą, przynajmniej sporadyczną, przy kolejnych przedsięwzięciach.