Gliwicka 66 w Lokalnej Organizacji Turystycznej

Stowarzyszenie Gliwicka 66 dołączyło do grona członków-założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków. 9 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie założycielskie tej nowej organizacji skupiającej lokalne samorządy, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców branży turystycznej, którzy będą wspólnie działać na rzecz ochrony i promocji obiektów z Tarnowskich Gór, Bytomia i Zbrosławic wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także rozwoju turystyki. Stowarzyszenie Gliwicka 66 reprezentować będzie Anna Włodek, którą wybrano na członka komisji rewizyjnej.

Fot. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach