Inwentaryzacji część pierwsza

„Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach – etap I” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gliwicka 66 dzięki grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Głównym celem I etapu było opracowanie wykazu istniejących nagrobków na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach. Jego przygotowanie powierzono Sławomirowi Pastuszce, który jest historykiem-judaistą, genealogiem, nauczycielem i społecznikiem. W 2016 roku ukończył historię ze specjalnością historia i kultura Żydów w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie kontynuuje naukę jako doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Ponadto jest autorem 8 książek i ponad 150 artykułów, a także społecznym opiekunem cmentarza żydowskiego w Pszczynie. Zestawienie zostało opracowane częściowo w oparciu o efekty prac wykonanych w sierpniu i wrześniu 2020 roku przy pomocy Romana Balczarka, Moniki Balczarek, Damiana Jureczko, Marka Panusia i Krzysztofa Stręciocha.

Wykaz dostępny jest już na naszej stronie internetowej i obejmuje 460 rekordów, które zawierają dane uzyskane na podstawie zachowanych inskrypcji na nagrobkach. Tam gdzie było to możliwe podano następujące dane osób zmarłych: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, imię w inskrypcji hebrajskiej, imię ojca w inskrypcji hebrajskiej, imię męża w inskrypcji hebrajskiej, datę urodzenia, datę śmierci, wiek i ewentualne inne informacje, które zawarto w uwagach. Każdy rekord oznaczony jest numerem kwatery, rzędu i miejsca, co pozwala z łatwością odnaleźć nagrobek w przestrzeni cmentarza. Wkrótce wydrukowane zostaną broszury promujące projekt.

Etap II projektu, który przewidziany jest w późniejszym czasie, będzie składał się z uzupełnienia wykazu nagrobków o kolejne dane, pozyskane m.in. na podstawie badań archiwalnych.