Plac Synagogi w remoncie

Od kilku dni trwają prace remontowe na placu u zbiegu ulic Stefana Szymały i Teofila Królika, czyli na tzw. „Placu Synagogi”. W związku z doniesieniami o odsłonięciu układu cegieł, który wygląda na potencjalną pozostałość po synagodze będziemy próbowali skontaktować się z archeologiem, nadzorującym prace przy prowadzonej inwestycji.

Przypomnijmy, że 22 lutego br. zwróciliśmy się do Dyrekcji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia badań archeologicznych, mających na celu zbadanie i zabezpieczenie pozostałości po stojącej tam niegdyś synagodze. W odpowiedzi z 5 marca br. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry poinformował nas, że „w trakcie prac (…) prowadzony będzie nadzór archeologiczny przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, polegający w szczególności na: obserwacji układu nawarstwień w wykopach, lokalizacji obiektów nieruchomych i ruchomych oraz sporządzeniu zbiorczej dokumentacji z prac w formie opisowej i fotograficznej. Ewentualne pozyskane materiały zabytkowe zostaną przekazane do zasobów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”.

Będziemy na bieżąco informować o sprawie.