Wizualizacja synagogi

Tak wyglądała tarnogórska synagoga, zanim spłonęła w 1939 r. Kilka lat później jej ruiny zostały rozebrane i na długi czas o niej zapomniano. Powstała w 1864 r. według projektu Salomona Lubowskiego, który współtworzył także projekt synagogi w Gliwicach. Obie budowle były do siebie podobne i reprezentowały styl mauretański, wówczas bardzo popularny w architekturze środkowoeuropejskich synagog. Cechowały go orientalne motywy, stosowanie łuków i kopuł, a także roślinna i geometryczna ornamentyka. Przez 75 lat było to miejsce modlitwy i centrum życia religijnego dla Żydów skupionych w tutejszej gminie wyznaniowej, istniejącej od 1815 r. II wojna światowa przyniosła kres nie tylko tej społeczności, ale i gmachu, który był materialnym znakiem ich obecności w tym mieście. Wizualizacja powstała na podstawie zachowanej ikonografii oraz wyników badań archeologicznych z 2021 r., podczas których odkryto relikty fundamentów synagogi.

Zobacz również wizualizację w serwisie Sketchfab:

Realizacja: Wojciech Miedziocha (www.poligonstudio.pl)

Porównaj wybrane fotografie i obrazy (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach, Joods Historisch Museum w Amsterdamie, Muzeum w Gliwicach i Muzeum w Tarnowskich Górach), na podstawie których opracowano wizualizację: